En eski zamanlardan beri insanların içgüdüsel olarak karşılamakta oldukları ihtiyaçlardan biri olan “Cinsellik” günümüzde birçok çeşitte görülebilmektedir. Zaman içinde gelişim gösteren insanoğlu gibi cinsellik dürtüleri de gelişim göstermiştir. Dinde ve mitolojide çokça karşımıza çıkan cinsellik aslında günlük yaşantımızın farkında bile olmadan büyük bir kısmını kapsama alanı altına almaktadır.

Cinsellik Nedir?

Türk Dil Kurumu sözlüğünde sevişme duygusu olarak tanımlanan cinsellik, Fransızca’daki karşılığı olan seksüellik sözcüğü ile de tanımlanmaktadır.

Cinsellik insanların çoğalma amacı güttükleri ve bu amaç doğrultusunda harekete döktükleri eylemdir. Günümüzde çeşitlenmiş ve zaman zaman zevk için zaman zaman ise sektör haline dönüştürülmüş bir alan olan cinsellik en başında en ilkel canlılardan başlamıştır. Evrimleşmenin bir sonucu olarak canlılar çiftleşip yeni bir canlı meydana getirmek zorunluluğunu kendilerinde hissetmişlerdir. Tarihteki ilk canlılardan sayılabilecek olan Dinozorlar da dahil olmak üzere prokaryot olan birçok çok hücreli canlıda cinsellik çoğalma amacıyla kullanılmıştır.

Seks Nedir?

Fransızca’daki Sexe kavramından Türkçe’ye geçen seks sözcüğü Türk Dil Kurumu sözlüğünde cinsel ilişkide bulunma olarak tanımlanmaktadır. Özetle iki bireyin cinsel olarak bir araya gelmesine kısaca herhangi bir yolla cinsel ilişkiye girmesine verilen isimdir “Seks”

Cinselliğin Ortaya Çıkışı (İlk Seks)

Cinsellik bir tür üzerinden bazen ise ortak atadan gelen iki tür üzerinden ilerleyebilir. Tür veya türlerin erkek bireyi kendi anatomisinde sahip olduğu penis olarak adlandırdığımız organın dişi bireydeki vajina olarak adlandırılan organla bulunduğu temas sonrasında penisin bağlı olmuş bulunduğu testis bölgelerinde üretilmiş olan sperm barındıran meni isimli sıvının dişi bireyin vajinası aracılığı ile vücuduna girerek yumurtalıklarında bulunan yumurtaları döllemesi olayına verilen isimdir cinsellik.

Günümüzde cinsel tercihler ve zevk üzerine göre de değişim gösteren cinsellik aynı cinsiyetler arasında iki bireyin birbirlerinin cinsel organlarına temas etmesi ve karşı tarafı cinsel memnuniyete ulaştırması üzerine yoğunlaşarak zaman zaman oral ve anal yollardan da gerçekleşmiş ve günümüzdeki hallerine ulaşmıştır.

Canlılar için bir ihtiyaç olma sebebi ise dişi bireylerin ölmüş durumda olan yumurta hücrelerini atmaya ihtiyaç duymaları ve bu sebepten dolayı yumurta hücrelerini taze tutmaları, ayrıca erkek bireylerin testiste bulunan ölen sperm hücrelerini vücuttan atma ihtiyacı duyması sebebidir. Cinsellik için iki kişi veya fazla kişi olmaya gerek yoktur insanlar kendi kendilerini de cinsel yönden tatmin edebilirler.

Cinsellik Tarihi – Seks Tarihi

Seks, şu anda mevcut büyük dinlerde ve toplumlarda nasıl “tabu” olarak görülmekte ise Antik Çağlardaki dinlerde ve toplumlarda da o kadar kutsallaştırılan ve hatta zaman zaman insanı tanrıya yaklaştıran bir ibadet olarak görülen bir aktivite idi. Bunun dışında ibadet olarak görülme sebepleri kahramanların yarı tanrı oldukları sanrısı dolayısıyla ortaya çıkan sansasyonlar sebebiyle tanrıların, kahramanların aile fertlerinden herhangi biriyle cinsel ilişki içinde bulunmuş kısaca seks yapmış olmasıdır. O zamanlarda bile tanrıların cinsel ihtiyaç ve dürtülerini gidermek ve zevk için insanlarla beraber olma durumlarından bahsedilmiştir.

Kısaca çok eski zamanlarda bile insanların zevk için birbiriyle cinsel beraberlikte bulundukları görülmüştür. Buna sebep veren en büyük sebeplerden biri ise hakkında bahsedilen tanrı veya tanrıların yaratıkları en değerli güzelliğin kadınlar olarak görülmesiydi ve rahim olarak bilinen bölgenin kısaca yumurtalıklara bağlanan bölgenin veya bebeğin anne karnında bulunduğu bölge olarak bilinen yerin tanrıya açılan kutsal kapı olarak düşünülmesi idi. Bu kapıdan geçmek doğal olarak tanrıya ulaşmak yani büyük bir ibadet ve zevkti. O günden bugüne insanlar sadece çoğalmak için değil ayrı bir bakış açısıyla da düşünerek ibadet ve zevk amaçlı cinsel ilişkiyi yani seksi keşfetmişler idi.

 

Blog Yazısını Paylaşın!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *